ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΑ ***SPITFIRE-First Attack 1987*** ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΣΚΑΡΑ ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ!!!
SPITFIRE-First Attack 1987 [EMI ? 262-1701224]
ΤΙΜΗ: 50 ?
ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ P.M.