Πωληση strat (partcaster)

Για πώληση μια strat (τουτη δώ):

Stratocaster με μανίκι warmoth (compound radius), Vintage κλειδιά και σώμα/μαγνήτες Rockinger

500 να φύγει μιας και έχω βάλει κάτι άλλο στο μάτι…

επικοινωνία με p.m.

:smiley: