Πωλουνται t-shirts

Από TYPE O NEGATIVE (Dead Again)
και LAMB OF GOD

νούμερο medium.

10 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟ

18 και τα δύο μαζί.

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ