Πωλείται πιάνο Th. Matthaes ? Hofinstrumentenmacher ? Stuttgart + 15 βιβλία ασκήσεων

https://drive.google.com/file/d/0B-3gmWNBO7NxMjhtaHB5QmVnLWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-3gmWNBO7NxSjdBRnFheGJwc0lQWTVQek5Gb01FNW4wSWZN/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-3gmWNBO7NxX0xwbkxuRUoyeG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-3gmWNBO7NxX3RPNUZ1T01SbTQ/edit?usp=sharing

πληροφορίες: aida.stratouris@gmail.com