Πωλουνται thrash lps,7"eps

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
antonis_armed@yahoo.gr
OΛΑ ΜΑΖΙ 34 EURO

CRUCIFIER"cursed cross" LP 8 euro
CRUCIFIER/BYWAR"split 7"ep 3,5 euro
CRUCIFIER/HATE YOUR FATE"split 7"ep 3,5 euro
CRUCIFIER/VIOLENT ATTACK/CRIMSON STEEL/DISASTER"split 4 way 7"ep 4 euro
RELEASED ANGER"virus" 7"ep 3,5 euro
RELEASED ANGER/DEAD CITY" split lp" 8 euro
BENEFACTOR DEACEASE"massive spreads of death" LP 8 euro