Εγγύηση Υπολογιστών και Ηλεκτρικών Συσκευών

1.Υποχρεώσεις πωλητή

* Σύμφωνα με το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής οφείλει να παραδώσει τα πράγματα που πουλάει στον αγοραστή χωρίς αυτά να έχουν ελαττώματα ή να μην έχουν τις ιδιότητες που διαφημίζεται ότι έχουν (συμφωνημένες ιδιότητες).
* Σύμφωνα με το άρθρο 537 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής ευθύνεται σε κάθε περίπτωση για ελάττωμα των πραγμάτων που πουλάει κατά τη στιγμή της πώλησης, εκτός αν ο αγοραστής γνώριζε ότι υπάρχουν αυτά τα ελαττώματα και τα αποδέχθηκε.
* Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 537 του Αστικού Κώδικα, αν διαπιστωθεί ελάττωμα εντός 6 μηνών από την αγορά, θεωρείται ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά τη στιγμή της αγοράς (εκτός αν, από τη φύση του πράγματος ή του ελαττώματος, το πρόβλημα μπορεί να εκδηλωθεί πιο γρήγορα - πχ να αλλοιωθούν τρόφιμα)

2. Δικαιώματα του αγοραστή
Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής που διαπιστώσει ότι του πωλήθηκε ελαττωματικό προϊόν δικαιούται κατ’επιλογήν του:

* α. την επισκευή ή αντικατάσταση του πράγματος (χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή) με άλλο,
* β. τη μείωση του τιμήματος
* γ. την επιστροφή του ελαττωματικού πράγματος στον πωλητή και της επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε ο αγοραστής (υπαναχώρηση από τη σύμβαση).

Στην περίπτωση ασήμαντου ελαττώματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει το πράγμα (μπορεί όμως να ζητήσει αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος).

3.Προθεσμία για δικαιώματα αγοραστή

* [B]Σύμφωνα με το άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του για πραγματικά ελαττώματα κατά του πωλητή εντός δύο (2) ετών για κινητά πράγματα και πέντε (5) ετών για ακίνητα.[/B]
* Σύμφωνα με το άρθρο 555 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή.
* Σύμφωνα με το άρθρο 559 του Αστικού Κώδικα, αν ο πωλητής ή κάποιος τρίτος (πχ ο κατασκευαστής) παρέχει εγγύηση, ο αγοραστής έχει τόσο τα δικαιώματα της εγγύησης όσο και τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος (όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω).

Υπάρχει και άλλος νόμος που υποχρεώνει το κατάστημα σε αντικατάσταση του προβληματικού προϊόντος σε διάστημα 7 ημερών, με την προϋπόθεση να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία.
Μην πετάτε λοιπόν τις συσκευασίες αμέσως. Το κατάστημα δεν έχει υποχρέωση αλλαγής αν δεν υπάρχει η συσκευασία και όλα τα παρελκόμενα.
Στην περίπτωση αυτή βέβαια ζητάτε να ανανεώνεται και η εγγύηση.
Αν το κατάστημα δεν έχει άλλο ίδιο προϊόν υποχρεούται ο κατασκευαστής να το αντικαταστήσει, πάντα όμως μέσω του καταστήματος που το αγοράσατε και επιμένετε σε αυτό.
Αν δεν πετύχετε αλλαγή από το κατάστημα απευθύνεστε στον κατασκευαστή-προμηθευτή που θα σας δώσει το κατάστημα και μέσω RMA ή DOA επικοινωνείτε με αυτόν και του αποστέλλετε το ελαττωματικό με ΔΙΚΑ του έξοδα.

Η όποια αντικατάσταση γίνεται αποκλειστικά με ίδιο και σφραγισμένο προϊόν.

Ειδικά για κάθε ηλεκτρονικό-ηλεκτρικό προϊόν, όποτε και αν το αγοράσατε όσο παλιό και αν είναι, ο κατασκευαστής υποχρεούται στην παροχή υποστήριξης και ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια πενταετία από την αγορά του.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το τηλ 1520 (γεν. γραμματεία καταναλωτή) που απευθύνεστε, αλλά και η αστυνομία που καλείται στο κατάστημα που έχετε πρόβλημα ώστε να εφαρμόσουν τους νόμους του κράτους. Αν το κάνετε αυτό μέσα στο μαγαζί δύσκολα θα σας αρνηθούν οτιδήποτε.

==

Ίσως θα έπρεπε να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στο Ελληνικό δίκαιο, δλδ για το διάστημα που μπορούμε να επιστρέφουμε ενε προιόν αν αλάξαμε γνώμη για την αγορά. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγία 97/7/ΕΚ άρθρο 6) ο καταναλωτής-χρήστης του Διαδικτύου διαθέτει προθεσμία τουλάχιστον επτά ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία από την εξ αποστάσεως σύμβαση . Η αντίστοιχη προθεσμία αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στο Ελληνικό δίκαιο ( άρθρο 4 παρ. 10 Νόμος 2251/1994) είναι δέκα εργάσιμες. Η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης αρχίζει να μετράται είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ αποστάσεως είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες.

Υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς το δικαίωμα της υπαναχώρησης;
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης. Δεν ασκείται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς επί των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση και μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης π.χ. υπηρεσίες που αφορούν πράξεις συναλλάγματος, τίτλους της χρηματαγοράς, διαπραγματεύσιμους τίτλους, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και άλλα. Επίσης εξαιρούνται από την υπαναχώρηση ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός.

ΣΕ ποιο αρθρο γραφει για 2 χρονια εγγυηση ?
Νομος : 3043/2002 αρθρο ???

αρθρο 554

Τι πρέπει να κάνεις για τη διετή εγγύηση;

  1. Κατεβάζεις το νόμο 3043/2002 [αρχείο PDF, 84KB] και το έχεις μαζί σου.

  2. Πηγαίνεις στο κατάστημα. Τους εξηγείς το πρόβλημα. Τους ζητάς επισκευή δωρεάν ή, αν δεν επισκευάζεται, αντικατάσταση δωρεάν!

  3. Τους εξηγείς ότι, σύμφωνα με το νόμο, ο πωλητής έχει ευθύνη για τα ελαττώματα των προϊόντων που πούλησε.
    Όχι η αντιπροσωπεία, όχι ο αγοραστής, όχι ο θεός. Μην σε στείλουν στη Sony, από το κατάστημά τους το αγόρασες, εκεί απευθύνεσαι.

  4. Τους εξηγείς ότι, σύμφωνα με το νόμο, η ευθύνη για τα ελαττώματα είναι δύο (2) χρόνια από τη στιγμή της αγοράς. Ανεξαρτήτως εγγύησης του κατασκευαστή (για την οποία ευθύνεται ο κατασκευαστής, όχι ο πωλητής).

  5. [B]Εάν σου κάνουν τον δύσκολο, τους εξηγείς ευγενικά αλλά επίμονα ότι θα πας:

  • στη Γ.Γ. Καταναλωτή
  • στο ΙΝΚΑ και την ΕΚΠΟΙΖΩ
  • στο δικηγόρο σου για εξώδικο και αγωγή αποζημίωσης.[/B]

Tolki I Love You και ευχαριστώ γιατί το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ.

Edit: Μόλις είδα ότι έχει και ομοιοκαταληξία.

Την βδομαδα που περασε μου ετυχε 2 φορες και το ακουσα αλλες 10 τουλαχιστον με παρομοια προβληματα.
Απλα για να ξερουμε τα δικαωματα μας σαν αγοραστες.
Εννοειται οτι περιμενω τον αντιλογο του “ξυνου” Βικ Βεγκα :stuck_out_tongue: :p:p(πνευμα αντιλογιας αυτο το παιδι) :lol: