Ζητούνται μουσικοί για νεοσύστατη μπάντα στη Θεσσαλονίκη

Τέλος αγγελίας, αν θέλετε διαγράψ’τε το.