Πωλούνται διάφορα πετάλια

Marshall Echohead Delay (με Velcro κ το κουτί του) 50euro
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=EH-1

Marshall Reflector Stereo Reverb (με Velcro κ το κουτί του) 50euro
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=RF-1

Dunlop Cry Baby GCB95, Wah Wah (με Velcro κ το κουτί του έχω βγάλει το ταμπελάκι μπροστά που λέει CRY BABY το στέλνω όμως κ αυτό μαζί) 50euro http://www.jimdunlop.com/index.php?page=products/pip&id=269&pmh=products/p_and_e

Tech 21 TRI-A.C. Sansamp (με Velcro κ το κουτί του) 120euro
http://www.tech21nyc.com/products/sansamp/triacp.html

Super charged Overdrive (με κουτί κ Velcro) 80euro
(το δικό μου είναι η παλιότερη έκδοση με τα βύσματα από πανω)


Tech 21 American Woman (χωρίς κουτί με Velcro) 80euro
http://www.tech21nyc.com/products/effects/americanwoman.html

Electro Harmonix Flanger Hoax (με κουτί κ Velcro) 110euro

ΟΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ ΠΑΖΑΡΙΑ

Επικοινωνία στο bluezlick@yahoo.gr

Όλα τα πετάλια είναι σε άριστη εμφανισιακή κ λειτουργική κατάσταση
Είμαι από Θεσσαλονίκη κ στέλνω σε όλη την Ελλάδα με έξοδα του αγοραστή
(κατά προτίμηση ΚΤΕΛ κ τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό )

μερικα μας εφυγαν οποτε εμειναν αυτα :wink:

Marshall Echohead Delay (με Velcro κ το κουτί του) 50euro
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=EH-1

Marshall Reflector Stereo Reverb (με Velcro κ το κουτί του) 50euro
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=RF-1

Tech 21 TRI-A.C. Sansamp (με Velcro κ το κουτί του) 120euro
http://www.tech21nyc.com/products/sansamp/triacp.html

Super charged Overdrive (με κουτί κ Velcro) 80euro
(το δικό μου είναι η παλιότερη έκδοση με τα βύσματα από πανω)


Tech 21 American Woman (χωρίς κουτί με Velcro) 80euro
http://www.tech21nyc.com/products/effects/americanwoman.html

ΟΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ ΠΑΖΑΡΙΑ

Επικοινωνία στο bluezlick@yahoo.gr

Όλα τα πετάλια είναι σε άριστη εμφανισιακή κ λειτουργική κατάσταση
Είμαι από Θεσσαλονίκη κ στέλνω σε όλη την Ελλάδα με έξοδα του αγοραστή
(κατά προτίμηση ΚΤΕΛ κ τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό )

μερικα μας εφυγαν οποτε εμειναν αυτα :wink:

Marshall Reflector Stereo Reverb (με Velcro κ το κουτί του) 50euro
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=RF-1

Tech 21 TRI-A.C. Sansamp (με Velcro κ το κουτί του) 120euro
http://www.tech21nyc.com/products/sansamp/triacp.html

Super charged Overdrive (με κουτί κ Velcro) 80euro
(το δικό μου είναι η παλιότερη έκδοση με τα βύσματα από πανω)


Tech 21 American Woman (χωρίς κουτί με Velcro) 80euro
http://www.tech21nyc.com/products/effects/americanwoman.html

ΟΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ ΠΑΖΑΡΙΑ

Επικοινωνία στο bluezlick@yahoo.gr

Όλα τα πετάλια είναι σε άριστη εμφανισιακή κ λειτουργική κατάσταση
Είμαι από Θεσσαλονίκη κ στέλνω σε όλη την Ελλάδα με έξοδα του αγοραστή
(κατά προτίμηση ΚΤΕΛ κ τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό )


Marshall Reflector Stereo Reverb
(με Velcro κ το κουτί του) 50euro
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=RF-1

Tech 21 TRI-A.C. Sansamp
(με Velcro κ το κουτί του) 120euro
http://www.tech21nyc.com/products/sansamp/triacp.html

Super charged Overdrive
(με κουτί κ Velcro) 80euro
(το δικό μου είναι η παλιότερη έκδοση με τα βύσματα από πανω)
Tech 21 American Woman
(χωρίς κουτί με Velcro) 80euro
http://www.tech21nyc.com/products/effects/americanwoman.html

ΟΧΙ ΠΑΖΑΡΙΑ

ανταλλαγές μονό με
EHX Pulshar http://www.ehx.com/products/stereo-pulsar
E-BOW

Επικοινωνία στο bluezlick@yahoo.gr

Όλα τα πετάλια είναι σε άριστη εμφανισιακή κ λειτουργική κατάσταση
Είμαι από Θεσσαλονίκη κ στέλνω σε όλη την Ελλάδα με έξοδα του αγοραστή
(κατά προτίμηση ΚΤΕΛ κ τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό )

Tech 21 TRI-A.C. Sansamp (με Velcro κ το κουτί του) 120euro
http://www.tech21nyc.com/products/sansamp/triacp.html

Tech 21 American Woman (χωρίς κουτί με Velcro) 80euro
http://www.tech21nyc.com/products/effects/americanwoman.html

Electro Harmonix Little Big Muff (με Velcro κ το κουτί του) 40euro

Electro Harmonix Nano LPB-1 Booster(με Velcro κ το κουτί του) 30euro

Guyatone Vintage Tremolo VT3 (με το κουτί του) 60euro
http://www.guyatone.com/Vt3.php

ΟΧΙ ΠΑΖΑΡΙΑ ΟΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Επικοινωνία στο bluezlick@yahoo.gr

Όλα τα πετάλια είναι σε άριστη εμφανισιακή κ λειτουργική κατάσταση
Είμαι από Θεσσαλονίκη κ στέλνω σε όλη την Ελλάδα με έξοδα του αγοραστή
(κατά προτίμηση ΚΤΕΛ κ τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό )