Ας βοηθήσουμε παιδιά όλοι μπορούμε!

ας βοηθήσουμε παιδιά όλοι μπορούμε !!

Vote SlavEATgoD for a chance to support dark
tranquillity on WHERE DEATH IS MOST ALIVE TOUR 2010 here:

http://www.centurymedia.com/votingdetailed.aspx?IdVoting=8
http://www.centurymedia.com/votingdetailed.aspx?IdVoting=10
http://www.centurymedia.com/votingdetailed.aspx?IdVoting=14
http://www.centurymedia.com/votingdetailed.aspx?IdVoting=18
http://www.centurymedia.com/votingdetailed.aspx?IdVoting=30