ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΙΝΥΛΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ

Πωλούνται τα εξής βινύλια. Πολύ καλή ως άριστη κατάσταση

ANATHEMA - THE SILENT ENIGMA 35,00
BAD RELIGION - STRANGER THAN FICTION 25,00
BIOHAZARD - URBAN DISCIPLINE 15,00
BLIND MELON - BLIND MELON 25,00
CORROSION OF CONFORMITY - WISEBLOOD 35,00
CACOPHONY (M. FRIEDMAN & J.BAKER) - GO OFF 10,00
CEPHALIC CARNAGE - ANOMALIES 15,00
GOGOL BORDELLO - GYPSY PUNKS 15,00
GOGOL BORDELLO - SUPER TARANTA 15,00
THE HIVES - YOUR NEW FAVOURITE BAND 25,00
IRON MAIDEN - THE WICKER MAN (PICTURE 12") 20,00
MONO - YOU ARE THERE 15,00
MY DYING BRIDE - THE ANGEL & THE DARK RIVER 40,00
MY DYING BRIDE - LIKIE GODS OF THE SUN 40,00
NOFX - LIBERAL ANIMATION 10,00
OM - PILGRIMAGE 15,00
OUTRAGE - THE FINAL DAY 30,00
ROCKET FROM THE CRYPT - PAINT AS A FRAGNANCE 15,00
SAHG - II 15,00
SLOUGH FEG - APE UPRISING 25,00
WITCHCRAFT - THE ALCHEMIST 15,00