Παραδίδονται μαθήματα κλασικής κιθάρας

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα κλασικής κιθάρας από διπλωματούχο καθηγητή, απόφοιτο του TRINITY COLLEGE LONDON.
Περιοχή: Αθήνα
Επικοινωνία:
email: nikospachakis@hotmail.com
Κιν: 6945442845