Ελληνικοί Μεταλλικοί Στίχοι

Σε αυτό το θρεντ θα ήθελα να συγκεντρώσουμε όλα τα ελληνικά μέταλ συκροτήματα, τα οποία χρησιμοποιούν ελληνικούς στίχους στα κομμάτια τους. Εγώ ξέρω τον Πυρηνικό Χειμώνα μέχρι τώρα, των οποίων οι πρώτες δουλειές γράφτηκαν στα ελληνικά!