Φεστιβάλ για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση & την ιδιοκαλλιέργεια (Βόλος)

Στις 29/4 και ημέρα Παρασκευή, διοργανώνεται το συγκεκριμένο φεστιβάλ στον Βόλο.
Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα συγκροτήματα που συμμετέχουν, εδώ: