Γυμνά καλώδια - Νέα κομμάτια

Η πτώση http://youtu.be/MGLDpriq5lk

Κοιτάω το ρολόι μου http://youtu.be/wqhHaeDOXmU