Τεχνικά βιβλία ηλεκτρονικών

 1. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, Taub/ Schilling, 2η έκδοση - 10 ευρώ
 2. Οπτικές ίνες, Α. Αλεξανδρής - 10 ευρώ
 3. Οπτοηλεκτρονική, Α. Αλεξανδρής - 14 ευρό
 4. Μουσική ακουστική τεχνολογία, J. Eargle, 2η έκδοση - 10 ευρώ
 5. Ηλεκτρονικά κυκλώματα (Α΄τόμος), Γ. Χατζαράκης, 2η έκδοση - 15 ευρώ
 6. Ηλεκτρονικά κυκλώματα (Β΄τόμος), Γ. Χατζαράκης - 20 ευρώ
 7. Σύγχρονες ηλεκτρονικές κατασκευές, H. Helms - 5 ευρώ
 8. Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, M. Hayes - 14 ευρώ
 9. Ηλεκτρονική Malvino, 6η έκδοση - 25 ευρώ
 10. Βήμα- βήμα Microsoft Visual Basic 6.0 Professional, M. Halvorson - 25 ευρώ
 11. Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με την γλώσσα VHDL, Brown/ Vranesic - 20 ευρώ
 12. Αναλογική- Ψηφιακή τηλεόραση και βίντεο, Π. Βαφειάδης, 5η έκδοση- 13 ευρώ
 13. Κεραίες ασύρματες ζεύξεις, Καψάλης/ Κωττής - 13 ευρώ

Όποιος πάρει πάνω από 2 βιβλία η τιμή προσαρμόζεται.