Πωλούνται παλιά τεύχη του περιοδικού ΠΟΠ&ΡΟΚ

Διατίθενται προς πώληση τα παρακάτω τεύχη του Ποπ&Ροκ:
1979:No 14
1980:No 27
1981:No 35,36,44
1982:No 48,49,51,52,54,55,56,57
1983:No 59,61,63,64,65,66,68,69,70
1984:No 72,74,75,79,81
1986:No 100
1988:No 119
1989:No 127,133,137
1990:No 138,139,145
1991:No 149,151,153,154,155
1992:No 169
1993:No 173,176,177,178,179,180,181
1994:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
1995:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
1996:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
1997:No 215,216

Πουλήθηκαν τα:
1991: 149 & 153
1993: 177 & 180

εχεις π.μ

up…