Πωλείται μπάσσο

[FONT=“Comic Sans MS”]Είναι Yamaha RBX170 4χορδο μπλέ ηλεκτρίκ
μαζί με ενισχυτή laney hcm30B σχεδόν αχρησιμοποίητα

170 ευρώ και τα 2 μαζί…

[/FONT]

δωθηκε ευχαριστώ πολύ