Μαθήματα Κιθάρας

Παραδίδω μαθήματα κλασσικής, ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας σε μαθητές όλων των επιπέδων. Αν ενδιαφέρεται κάποιος, ας επικοινωνήσει.