Βινύλια προς πώληση

Abba_Arrival_ex/nm_10
Absolute Grey_A Journey Thru The Past _vg+/nm_13
Anne Clark_To Love And To Be Loved 2lp_ex/ex_36
Anvil_Hard N Heavy_ex+/ex_10
Area_The Perfect Dream_nm-/m_18
Camel_Mirage_ex/nm-_10
Devo_New Traditionalists_ex-/ex-_12
Dire Straits_Making Movies_vg/ex_5
Duran Duran_Big Thing_ex+/ex+_5
Essence_Ecstasy_nm/m_15
Eurythmics_We Too Are One_nm/ex+_5
Fleetwood Mac_Oh Well-Greatest Hits Live [2lp]_nm/nm,nm_17
Inca Babies_The Judge_ex+/ex+_5
Marianne Faithfull_Broken English_vg/ex_5
Megadeth_Peace Sells? But Who’s Buying_m/m_22
Midnight Oil_Diesel And Dust_nm/nm_5
Minimal Compact_The Figure One Cuts_nm/nm_15
Nancy Sinatra & Lee Hazlewood_Fairy Tales & Fantasies: The Best Of Nancy_nm/ex_15
New York Dolls_New York Dolls/ To Much To Soon 2lp_nm-/ex+, ex+_20
Paul McCartney_Tug Of War_ex-/ex_5
Pixies_Alec Eiffel (Sp)_ex-/ex_13
Pixies_Bossanova_nm-/nm_20
Pogues_The Best Of The Pogues_ex+/ex+_14
Pussy Galore_Sugarshit Sharp_nm/nm_14
Sonic Youth_Sister_ex+/ex_26
Sonic Youth_Daydream Nation [2lp]_ex+/nm, ex+_30
The Nits_Tent_ex/ex_9
The Troggs_Athens Andover_ex/nm_10
The Triffids_Born Sandy Devotional 2lp_ex+/ex+, nm_13
Tim Buckley_Greetings From L.A._m/ex+_14
Tom Petty and the Heartbreakers_Into The Great Wide Open_ex/ex+_22
Tom Petty and the Heartbreakers_You’re Gonna Get It!_ex/ex_9
Tom Waits_Heartattack And Vine_nm-/ex+_17
Trisomie 21_Chapter IV_ex+/m_40
Tuxedomoon_You_ex+/nm-_10
U2_October_ex+/nm_9
Waterboys_Fisherman’s Blues_nm-/nm_10
Yes_Classic_nm/nm_15

uuuuuuup

uuuupp

uuuppp

uuuupp

uuuuuppppp

uuuuppp

uuupppp

Abba_Arrival_ex/nm_10
Absolute Grey_A Journey Thru The Past _vg+/nm_13
Anne Clark_To Love And To Be Loved 2lp_ex/ex_36
Anvil_Hard N Heavy_ex+/ex_10
Area_The Perfect Dream_nm-/m_18
Camel_Mirage_ex/nm-_10
Devo_New Traditionalists_ex-/ex-_12
Dire Straits_Making Movies_vg/ex_5
Duran Duran_Big Thing_ex+/ex+_5
Essence_Ecstasy_nm/m_15
Eurythmics_We Too Are One_nm/ex+_5
Fleetwood Mac_Oh Well-Greatest Hits Live [2lp]_nm/nm,nm_17
Inca Babies_The Judge_ex+/ex+_5
Marianne Faithfull_Broken English_vg/ex_5
Megadeth_Peace Sells? But Who’s Buying_m/m_22
Midnight Oil_Diesel And Dust_nm/nm_5
Minimal Compact_The Figure One Cuts_nm/nm_15
New York Dolls_New York Dolls/ To Much To Soon 2lp_nm-/ex+, ex+_20
Paul McCartney_Tug Of War_ex-/ex_5
Pixies_Alec Eiffel (Sp)_ex-/ex_13
Pixies_Bossanova_nm-/nm_20
Pogues_The Best Of The Pogues_ex+/ex+_14
Sonic Youth_Sister_ex+/ex_26
Sonic Youth_Daydream Nation [2lp]_ex+/nm, ex+_30
The Nits_Tent_ex/ex_9
The Troggs_Athens Andover_ex/nm_10
The Triffids_Born Sandy Devotional 2lp_ex+/ex+, nm_13
Tim Buckley_Greetings From L.A._m/ex+_14
Tom Petty and the Heartbreakers_Into The Great Wide Open_ex/ex+_22
Tom Petty and the Heartbreakers_You’re Gonna Get It!_ex/ex_9
Tom Waits_Heartattack And Vine_nm-/ex+_17
Trisomie 21_Chapter IV_ex+/m_40
Tuxedomoon_You_ex+/nm-_10
U2_October_ex+/nm_9
Waterboys_Fisherman’s Blues_nm-/nm_10
Yes_Classic_nm/nm_15

uuuppp

uuuuupp

[B]Νέες Τιμές[/B]

Abba_Arrival_ex/nm_8
Absolute Grey_A Journey Thru The Past _vg+/nm_12
Anne Clark_To Love And To Be Loved 2lp_ex/ex_32
Anvil_Hard N Heavy_ex+/ex_10
Area_The Perfect Dream_nm-/m_15
Camel_Mirage_ex/nm-_9
Devo_New Traditionalists_ex-/ex-_10
Dire Straits_Making Movies_vg/ex_4
Duran Duran_Big Thing_ex+/ex+_5
Essence_Ecstasy_nm/m_14
Eurythmics_We Too Are One_nm/ex+_5
Fleetwood Mac_Oh Well-Greatest Hits Live [2lp]_nm/nm,nm_15
Inca Babies_The Judge_ex+/ex+_4
Marianne Faithfull_Broken English_vg/ex_4
Megadeth_Peace Sells? But Who’s Buying_m/m_20
Midnight Oil_Diesel And Dust_nm/nm_5
Minimal Compact_The Figure One Cuts_nm/nm_15
New York Dolls_New York Dolls/ To Much To Soon 2lp_nm-/ex+, ex+_18
Paul McCartney_Tug Of War_ex-/ex_4
Pixies_Alec Eiffel (Sp)_ex-/ex_10
Pixies_Bossanova_nm-/nm_18
Pogues_The Best Of The Pogues_ex+/ex+_13
Sonic Youth_Sister_ex+/ex_24
Sonic Youth_Daydream Nation [2lp]_ex+/nm,ex+_27
The Nits_Tent_ex/ex_8
The Troggs_Athens Andover_ex/nm_8
The Triffids_Born Sandy Devotional ex+/ex+_12
Tim Buckley_Greetings From L.A._m/ex+_12
Tom Petty and the Heartbreakers_Into The Great Wide Open_ex/ex+_17
Tom Petty and the Heartbreakers_You’re Gonna Get It!_ex/ex_9
Tom Waits_Heartattack And Vine_nm-/ex+_15
Trisomie 21_Chapter IV_ex+/m_36
Tuxedomoon_You_ex+/nm-_9
U2_October_ex+/nm_8
Waterboys_Fisherman’s Blues_nm-/nm_10
Yes_Classic_nm/nm_12

uuppppp

uuuuppp

uuupp