Πωλούνται σπάνια Βινύλια

R.E.M. - The One I Love (1987) 7" >> 9euro
Kansas - Play The Game Tonight/Play On (1982) 7" >> 9euro
Pink Floyd - Another Brick In The Wall Part II (1979) 7" >> 10euro

Black Sabbath (featuring Tony Iommi) - Seventh Star (1986) 12" >> 20euro
Black Sabbath - Black Sabbath (1970) 12" >> 25euro
Stratovarius - Stratovarius (2005) 12" >>15euro

Παιδιά αυτά έχουν μείνει και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κάποιος άλλος που ενδιαφέρεται?

Ειδική τιμή για όποιον θέλει περισσότερα από 1.

Κανείς άλλος που ενδιαφέρεται?

Νεες τιμές…

R.E.M. - The One I Love (1987) 7" >> 7euro
Kansas - Play The Game Tonight/Play On (1982) 7" >> 8euro
Pink Floyd - Another Brick In The Wall Part II (1979) 7" >> 8euro

Black Sabbath (featuring Tony Iommi) - Seventh Star (1986) 12" >> 17euro
Stratovarius - Stratovarius (2005) 12" >>13euro

Κανείς άλλος που ενδιαφέρεται?