Σ.Σ.Ε. Μουσικών, εκτελεστών μουσικού οργάνου και τραγουδιστών

Σ.Σ.Ε. Μουσικών, εκτελεστών μουσικού οργάνου και τραγουδιστών, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις κέντρων διασκεδάσεως ολοκλήρου της Ελλάδος Π.Κ. 23/17-10-2012

Περισσότερα