Ψιλοσπανια σιντις

Skyclad‎? Prince Of The Poverty Line (first press) 10
Black Sabbath-Tyr (Classic Rock Series) 10
Necrosis-Acta Sanctorum 10
Dissection-The Somberlain (first press) 12
Blood Of The Black Owl-Blood Of The Black Owl 8
Twisted Tower Dire-The Isle Of Hydra (first press) 12
Skyclad‎? Irrational Anthems 10
Artch‎? Another Return To Church Hill (U.S. first press) 20
Drudkh-Лебединий Шлях (The Swan Road) (Supernal Music) 10
Skyclad-The Silent Whales Of Lunar Sea 7
Rage-Reflections Of A Shadow (first press) 8
Rage-Reign Of Fear (first press) 8
Nemesis-The Day of Retribution (Active Records) 15
Katatonia-Brave Murder Day (first press/purple) 10
Fates Warning-Night On Brocken/The Spectre Within 15
Fates Warning-Awaken The Guardian/No Exit 15
KAMPFAR-Mellom Skogkledde Aaser (Malicious) 15

κρατημενα τα:

Skyclad‎? Prince Of The Poverty Line (first press)
Skyclad‎? Irrational Anthems

Κρατημενο το Windir‎? 1184 (Head Not Found)

Κρατημενο το Viper-Theatre Of Fate/Soldiers Of Sunrise

Κρατημενα τα:

Skyclad-The Wayward Sons Of Mother Earth
Skyclad‎? The Answer Machine? (digipak)

Κρατημενα τα:

Skyclad-The Silent Whales Of Lunar Sea
Necrosis-Acta Sanctorum

Κρατημενα τα:
Blood Of The Black Owl-Blood Of The Black Owl
Drudkh-Лебединий Шлях (The Swan Road) (Supernal Music)
Skyclad-The Silent Whales Of Lunar Sea

Δοθηκαν:
Skyclad-The Wayward Sons Of Mother Earth
Skyclad‎? The Answer Machine? (digipak)

Δοθηκε το Viper-Theatre Of Fate/Soldiers Of Sunrise

Δοθηκε το Windir‎? 1184 (Head Not Found)

Προστιθονται:

Satyricon-Nemesis Divina 8
Limbonic Art-Epitome Of Illusions (first press) 10
Human Fortress‎? Lord Of Earth And Heavens Heir 10
Ulver‎? Nattens Madrigal - Aatte Hymne Til Ulven I Manden (first press) 12
Hallows Eve‎? Monument 193/1000 9
Dimmu Borgir‎? Stormblåst (first press) 9
Summoning‎? Dol Guldur (first press) 9
Avalanche‎? Here Comes The King 9

[COLOR=“Red”]Skyclad‎? Prince Of The Poverty Line (first press) 10[/COLOR]
Black Sabbath-Tyr (Classic Rock Series) 10
[COLOR=“Red”]Dissection-The Somberlain (first press) 12[/COLOR]
Twisted Tower Dire-The Isle Of Hydra (first press) 12
[COLOR=“red”]Skyclad‎? Irrational Anthems 10[/COLOR]
[COLOR=“Red”]Artch‎? Another Return To Church Hill (U.S. first press) 20[/COLOR]
Rage-Reflections Of A Shadow (first press) 8
Rage-Reign Of Fear (first press) 8
Nemesis-The Day of Retribution (Active Records) 15
[COLOR=“Red”]Katatonia-Brave Murder Day (first press/purple) 10[/COLOR]
Fates Warning-Night On Brocken/The Spectre Within 15
Fates Warning-Awaken The Guardian/No Exit 15
KAMPFAR-Mellom Skogkledde Aaser (Malicious) 15
[COLOR=“red”]Satyricon-Nemesis Divina 8[/COLOR]
Limbonic Art-Epitome Of Illusions (first press) 10
Human Fortress‎? Lord Of Earth And Heavens Heir 10
[COLOR=“Red”]Ulver‎? Nattens Madrigal - Aatte Hymne Til Ulven I Manden (first press) 12[/COLOR]
Hallows Eve‎? Monument 193/1000 9
Dimmu Borgir‎? Stormblåst (first press) 9
Summoning‎? Dol Guldur (first press) 9
[COLOR=“Red”]Avalanche‎? Here Comes The King 9[/COLOR]

Δοθηκαν τα:

Necrosis-Acta Sanctorum
Blood Of The Black Owl-Blood Of The Black Owl
Drudkh-Лебединий Шлях (The Swan Road) (Supernal Music)
Skyclad-The Silent Whales Of Lunar Sea

κρατημενο το Artch‎? Another Return To Church Hill (U.S. first press)

κρατημενο το Avalanche‎? Here Comes The King

κρατημενο το Ulver‎? Nattens Madrigal - Aatte Hymne Til Ulven I Manden (first press)

κρατημενο το Dissection-The Somberlain (first press)

κρατημενα τα:
Katatonia-Brave Murder Day (first press/purple) 10
Satyricon-Nemesis Divina 8

[COLOR=“Red”]Skyclad‎? Prince Of The Poverty Line (first press) 10[/COLOR]
Black Sabbath-Tyr (Classic Rock Series) 10
Twisted Tower Dire-The Isle Of Hydra (first press) 12
[COLOR=“red”]Skyclad‎? Irrational Anthems 10[/COLOR]
[COLOR=“Red”]Artch‎? Another Return To Church Hill (U.S. first press) 20[/COLOR]
Rage-Reflections Of A Shadow (first press) 8
Rage-Reign Of Fear (first press) 8
Nemesis-The Day of Retribution (Active Records) 15
Fates Warning-Night On Brocken/The Spectre Within 15
Fates Warning-Awaken The Guardian/No Exit 15
KAMPFAR-Mellom Skogkledde Aaser (Malicious) 15
[COLOR=“Red”]Limbonic Art-Epitome Of Illusions (first press) 10[/COLOR]
Human Fortress‎? Lord Of Earth And Heavens Heir 10
[COLOR=“Red”]Ulver‎? Nattens Madrigal - Aatte Hymne Til Ulven I Manden (first press) 12[/COLOR]
Hallows Eve‎? Monument 193/1000 9
[COLOR=“red”]Dimmu Borgir‎? Stormblåst (first press) 9[/COLOR]
Summoning‎? Dol Guldur (first press) 9
[COLOR=“Red”]Visionary-Visionary 10[/COLOR]
[COLOR=“Red”]Scald-Will Of The Gods Is Great Power 10[/COLOR]
Cynic-Focus (first press) 10
Spastic Ink-Ink Compatible 10

Δοθηκε το Avalanche‎? Here Comes The King

++++

Visionary-Visionary 10e