ΠΑΚΕΤΑΚΙΑ

MESHUGGAH: Πωλούνται τα OBZEN και KOLOSS στα 14 ευρώ.

THERION: GOTHIC KABBALAH και SITRA AHRA στα 13 ευρώ.

CRADLE OF FILTH: CRUELTY AND THE BEAST, THORNOGRAPHY και GODSPEED ON THE DEVILS THUNDER, στα 19 ευρώ.

SENTENCED: AMOK και THE FUNERAL ALBUM στα 9 ευρώ

THEATER OF TRAGEDY: VELVET DARKNESS THEY FEAR και AEGIS στα 9 ευρώ

CREMATORY: PREY και INFINITY στα 8 ευρώ

THE HAUNTED: REVOLVER και VERSUS στα 9 ευρώ.

ICED EARTH: THE HORROR SHOW και DYSTOPIA στα 11 ευρώ.

PAIN: CYNIC PARADISE και YOU ONLY LIVE TWICE στα 10 ευρώ.

SOULFLY: CONQUER και OMEN στα 10 ευρώ.

TRANSCENDING BIZARRE: SERPENT MANIFOLDS και THE MISANTHROPE FABLE στα 9 ευρώ

Κι άλλα πακετάκια…

[B][COLOR=“Navy”]BIOMECHANICAL:[/COLOR][/B] THE EMPIRES OF THE WORLDS και CANNIBALIZED στα 11 ευρώ

[B]SAMAEL:[/B] SOLAR SOUL και PASSAGE στα 8 ευρώ

[COLOR=“DarkRed”][B]IRON MAIDEN:[/B][/COLOR] A MATTER OF LIFE AND DEATH, DANCE OF DEATH και EDWARD THE GREAT στα 13 ευρώ.

[B][COLOR=“Indigo”]HIM:[/COLOR][/B] VENUS DOOM και SCREAMWORKS στα 8 ευρώ.

[B][COLOR=“RoyalBlue”]INACTIVE MESSIAH:[/COLOR][/B] BE MY DRUG και SINFUL NATION στα 9 ευρώ.

Κι όμως… κι άλλα πακετάκια!

[COLOR=“DarkGreen”][B]DREAM THEATER:[/B][/COLOR] OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 10 ευρώ

[COLOR=“Blue”][B]BLIND GUARDIAN:[/B][/COLOR] A TWIST IN THE MYTH και AT THE EDGE OF TIME στα 11 ευρώ

[B][COLOR=“Red”]IN FLAMES:[/COLOR][/B] SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE και A SENSE OF PURPOSE στα 10 ευρώ

[B][COLOR=“Orange”]FIVE FINGER DEATH PUNCH:[/COLOR][/B] THE WAY OF THE FIST και WAR IS THE ANSWER στα 11 ευρώ

[B][COLOR=“Navy”]NIGHTFALL:[/COLOR][/B] I AM JESUS και ASTRON BLACK AΝD THE THIRTY TYRANTS στα 11 ευρώ

[B][COLOR=“Black”]
METALLICA:[/COLOR][/B] DEATH MAGNETIC και S&M στα 10 ευρώ.

[B][COLOR=“DarkOrchid”]DEATHSTARS:[/COLOR][/B] TERMINATION BLISS και NIGHT ELECTRIC NIGHT στα 12 ευρώ.

Για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις, στα πακέτα δίνονται τα cds που περιλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή.

πχ : DREAM THEATER: OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 10 ευρώ
Και τα δύο άλμπουμς μαζί τα παίρνετε 10 ευρώ, όχι το καθένα χωριστά

:slight_smile:

[B]MESHUGGAH: [/B]Πωλούνται τα OBZEN και KOLOSS στα 14 ευρώ.

[B]THERION:[/B] GOTHIC KABBALAH και SITRA AHRA στα 13 ευρώ.

[B]CRADLE OF FILTH:[/B] CRUELTY AND THE BEAST, MIDIAN, THORNOGRAPHY και GODSPEED ON THE DEVILS THUNDER, στα 25 ευρώ.
[B]
SENTENCED: [/B]AMOK και THE FUNERAL ALBUM στα 9 ευρώ

[B]THEATER OF TRAGEDY:[/B] VELVET DARKNESS THEY FEAR και AEGIS στα 9 ευρώ

[B]CREMATORY:[/B] PREY και INFINITY στα 8 ευρώ

[B]THE HAUNTED:[/B] REVOLVER και VERSUS στα 9 ευρώ.

[B]ICED EARTH: [/B]THE HORROR SHOW και DYSTOPIA στα 11 ευρώ.

[B]PAIN:[/B] CYNIC PARADISE και YOU ONLY LIVE TWICE στα 10 ευρώ.

[B]SOULFLY:[/B] CONQUER και OMEN στα 10 ευρώ.

[B]TRANSCENDING BIZARRE:[/B] SERPENT MANIFOLDS και THE MISANTHROPE FABLE στα 9 ευρώ

[B]BIOMECHANICAL:[/B] THE EMPIRES OF THE WORLDS και CANNIBALIZED στα 11 ευρώ

[B]SAMAEL: [/B]SOLAR SOUL και PASSAGE στα 8 ευρώ

[B]IRON MAIDEN:[/B] A MATTER OF LIFE AND DEATH, DANCE OF DEATH και EDWARD THE GREAT στα 13 ευρώ.

[B]HIM:[/B] VENUS DOOM και SCREAMWORKS στα 8 ευρώ.

[B]INACTIVE MESSIAH:[/B] BE MY DRUG και SINFUL NATION στα 9 ευρώ.

[B]DREAM THEATER:[/B] OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 10 ευρώ

[B]BLIND GUARDIAN:[/B] A TWIST IN THE MYTH και AT THE EDGE OF TIME στα 11 ευρώ

[B]IN FLAMES:[/B] SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE και A SENSE OF PURPOSE στα 10 ευρώ

[B]FIVE FINGER DEATH PUNCH:[/B] THE WAY OF THE FIST και WAR IS THE ANSWER στα 11 ευρώ

[B]NIGHTFALL:[/B] I AM JESUS και ASTRON BLACK AΝD THE THIRTY TYRANTS στα 11 ευρώ

[B]METALLICA:[/B] DEATH MAGNETIC και S&M στα 10 ευρώ.

[B]DEATHSTARS:[/B] TERMINATION BLISS και NIGHT ELECTRIC NIGHT στα 12 ευρώ.

Κρατημένο το πακετάκι

SOULFLY: CONQUER και OMEN στα 10 ευρώ.

[B]MESHUGGAH:[/B] Πωλούνται τα OBZEN και KOLOSS στα 14 ευρώ.

[B]THERION:[/B] GOTHIC KABBALAH και SITRA AHRA στα 12 ευρώ.

[B]CRADLE OF FILTH:[/B] CRUELTY AND THE BEAST, MIDIAN, THORNOGRAPHY και GODSPEED ON THE DEVILS THUNDER, στα 24 ευρώ.

[B]SENTENCED:[/B] AMOK και THE FUNERAL ALBUM στα 9 ευρώ

[B]THEATER OF TRAGEDY:[/B] VELVET DARKNESS THEY FEAR και AEGIS στα 9 ευρώ

[B]CREMATORY:[/B] PREY και INFINITY στα 8 ευρώ

[B]THE HAUNTED:[/B] REVOLVER και VERSUS στα 9 ευρώ.

[B]ICED EARTH:[/B] THE HORROR SHOW και DYSTOPIA στα 10 ευρώ.

[B]PAIN:[/B] CYNIC PARADISE και YOU ONLY LIVE TWICE στα 10 ευρώ.

[B]TRANSCENDING BIZARRE:[/B] SERPENT MANIFOLDS και THE MISANTHROPE FABLE στα 9 ευρώ

[B]BIOMECHANICAL: [/B]THE EMPIRES OF THE WORLDS και CANNIBALIZED στα 11 ευρώ

[B]SAMAEL: [/B]SOLAR SOUL και PASSAGE στα 8 ευρώ

[B]IRON MAIDEN: [/B]A MATTER OF LIFE AND DEATH, DANCE OF DEATH και EDWARD THE GREAT στα 13 ευρώ.

[B]HIM:[/B] VENUS DOOM και SCREAMWORKS στα 8 ευρώ.

[B]INACTIVE MESSIAH: [/B]BE MY DRUG και SINFUL NATION στα 9 ευρώ.

[B]DREAM THEATER:[/B] SCENES FROM A MEMORY, OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 15 ευρώ

[B]BLIND GUARDIAN: [/B]A TWIST IN THE MYTH και AT THE EDGE OF TIME στα 11 ευρώ

[B]IN FLAMES:[/B] SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE και A SENSE OF PURPOSE στα 10 ευρώ

[B]FIVE FINGER DEATH PUNCH:[/B] THE WAY OF THE FIST και WAR IS THE ANSWER στα 11 ευρώ

[B]NIGHTFALL:[/B] I AM JESUS και ASTRON BLACK AΝD THE THIRTY TYRANTS στα 11 ευρώ

[B]METALLICA:[/B] DEATH MAGNETIC και S&M στα 10 ευρώ.

[B]DEATHSTARS:[/B] TERMINATION BLISS και NIGHT ELECTRIC NIGHT στα 12 ευρώ.

[B]MONSTER MAGNET:[/B] GREATEST HITS και MASTERMIND στα 13 ευρώ.

[B]AMON AMARTH:[/B] TWILIGHT OF THE THUNDERGOD και SURTUR RISING(limited) στα 17 ευρώ

TΣΕΚΑΡΕΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

[B]MESHUGGAH:[/B] Πωλούνται τα OBZEN και KOLOSS στα 14 ευρώ.

[B]THERION:[/B] GOTHIC KABBALAH και SITRA AHRA στα 12 ευρώ.

[B]CRADLE OF FILTH:[/B] CRUELTY AND THE BEAST, MIDIAN, THORNOGRAPHY και GODSPEED ON THE DEVILS THUNDER, στα 23 ευρώ.

[B]SENTENCED: [/B]AMOK και THE FUNERAL ALBUM στα 9 ευρώ

[B]THEATER OF TRAGEDY:[/B] VELVET DARKNESS THEY FEAR και AEGIS στα 9 ευρώ

[B]CREMATORY:[/B] PREY και INFINITY στα 8 ευρώ

[B]THE HAUNTED:[/B] REVOLVER και VERSUS στα 9 ευρώ.

[B]ICED EARTH:[/B] THE HORROR SHOW και DYSTOPIA στα 10 ευρώ.

[B]PAIN:[/B] CYNIC PARADISE και YOU ONLY LIVE TWICE στα 10 ευρώ.

[B]TRANSCENDING BIZARRE: [/B]SERPENT MANIFOLDS και THE MISANTHROPE FABLE στα 9 ευρώ

[B]BIOMECHANICAL:[/B] THE EMPIRES OF THE WORLDS και CANNIBALIZED στα 12 ευρώ

[B]SAMAEL:[/B] SOLAR SOUL και PASSAGE στα 8 ευρώ

[B]IRON MAIDEN:[/B] A MATTER OF LIFE AND DEATH, DANCE OF DEATH και EDWARD THE GREAT στα 12 ευρώ.

[B]HIM:[/B] VENUS DOOM και SCREAMWORKS στα 8 ευρώ.

[B]INACTIVE MESSIAH:[/B] BE MY DRUG και SINFUL NATION στα 9 ευρώ.

[B]DREAM THEATER:[/B] SCENES FROM A MEMORY, OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 15 ευρώ

[B]BLIND GUARDIAN:[/B] A TWIST IN THE MYTH και AT THE EDGE OF TIME στα 11 ευρώ

[B]IN FLAMES:[/B] SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE και A SENSE OF PURPOSE στα 10 ευρώ

[B]FIVE FINGER DEATH PUNCH:[/B] THE WAY OF THE FIST και WAR IS THE ANSWER στα 11 ευρώ

[B]NIGHTFALL:[/B] I AM JESUS και ASTRON BLACK AΝD THE THIRTY TYRANTS στα 11 ευρώ

[B]METALLICA:[/B] DEATH MAGNETIC και S&M στα 10 ευρώ.

[B]DEATHSTARS: [/B]TERMINATION BLISS και NIGHT ELECTRIC NIGHT στα 12 ευρώ.

[B]MONSTER MAGNET:[/B] GREATEST HITS και MASTERMIND στα 13 ευρώ.

[B]AMON AMARTH: [/B]TWILIGHT OF THE THUNDERGOD και SURTUR RISING(limited) στα 16 ευρώ

MESHUGGAH: Πωλούνται τα OBZEN και KOLOSS στα 14 ευρώ.

THERION: GOTHIC KABBALAH και SITRA AHRA στα 12 ευρώ.

CRADLE OF FILTH: CRUELTY AND THE BEAST, MIDIAN, THORNOGRAPHY και GODSPEED ON THE DEVILS THUNDER, στα 23 ευρώ.

SENTENCED: AMOK και THE FUNERAL ALBUM στα 10 ευρώ

THEATER OF TRAGEDY: VELVET DARKNESS THEY FEAR και AEGIS στα 9 ευρώ

CREMATORY: PREY και INFINITY στα 8 ευρώ

THE HAUNTED: REVOLVER και VERSUS στα 9 ευρώ.

ICED EARTH: THE HORROR SHOW και DYSTOPIA στα 10 ευρώ.

PAIN: CYNIC PARADISE και YOU ONLY LIVE TWICE στα 10 ευρώ.

TRANSCENDING BIZARRE: SERPENT MANIFOLDS και THE MISANTHROPE FABLE στα 9 ευρώ

BIOMECHANICAL: THE EMPIRES OF THE WORLDS και CANNIBALIZED στα 12 ευρώ

SAMAEL: SOLAR SOUL και PASSAGE στα 8 ευρώ

IRON MAIDEN: A MATTER OF LIFE AND DEATH, DANCE OF DEATH και EDWARD THE GREAT στα 12 ευρώ.

HIM: VENUS DOOM και SCREAMWORKS στα 8 ευρώ.

INACTIVE MESSIAH: BE MY DRUG και SINFUL NATION στα 9 ευρώ.

DREAM THEATER: SCENES FROM A MEMORY, OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 15 ευρώ

BLIND GUARDIAN: A TWIST IN THE MYTH και AT THE EDGE OF TIME στα 10 ευρώ

IN FLAMES: SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE και A SENSE OF PURPOSE στα 10 ευρώ

FIVE FINGER DEATH PUNCH: THE WAY OF THE FIST και WAR IS THE ANSWER στα 10 ευρώ

NIGHTFALL: I AM JESUS και ASTRON BLACK AΝD THE THIRTY TYRANTS στα 10 ευρώ

METALLICA: DEATH MAGNETIC και S&M στα 10 ευρώ.

DEATHSTARS: TERMINATION BLISS και NIGHT ELECTRIC NIGHT στα 12 ευρώ.

MONSTER MAGNET: GREATEST HITS και MASTERMIND στα 12 ευρώ.

AMON AMARTH: TWILIGHT OF THE THUNDERGOD και SURTUR RISING(limited) στα 16 ευρώ

MESHUGGAH: Πωλούνται τα OBZEN και KOLOSS στα 14 ευρώ.

THERION: GOTHIC KABBALAH και SITRA AHRA στα 11 ευρώ.

CRADLE OF FILTH: CRUELTY AND THE BEAST, MIDIAN, THORNOGRAPHY και GODSPEED ON THE DEVILS THUNDER, στα 22 ευρώ.

SENTENCED: AMOK και THE FUNERAL ALBUM στα 10 ευρώ

THEATER OF TRAGEDY: VELVET DARKNESS THEY FEAR και AEGIS στα 9 ευρώ

CREMATORY: PREY και INFINITY στα 8 ευρώ

THE HAUNTED: REVOLVER και VERSUS στα 9 ευρώ.

ICED EARTH: THE HORROR SHOW και DYSTOPIA στα 10 ευρώ.

PAIN: CYNIC PARADISE και YOU ONLY LIVE TWICE στα 10 ευρώ.

TRANSCENDING BIZARRE: SERPENT MANIFOLDS και THE MISANTHROPE FABLE στα 9 ευρώ

BIOMECHANICAL: THE EMPIRES OF THE WORLDS και CANNIBALIZED στα 11 ευρώ

SAMAEL: SOLAR SOUL και PASSAGE στα 8 ευρώ

IRON MAIDEN: A MATTER OF LIFE AND DEATH, DANCE OF DEATH και EDWARD THE GREAT στα 12 ευρώ.

HIM: VENUS DOOM και SCREAMWORKS στα 8 ευρώ.

INACTIVE MESSIAH: BE MY DRUG και SINFUL NATION στα 9 ευρώ.

DREAM THEATER: SCENES FROM A MEMORY, OCTAVARIUM και SYSTEMATIC CHAOS στα 14 ευρώ

BLIND GUARDIAN: A TWIST IN THE MYTH και AT THE EDGE OF TIME στα 10 ευρώ

IN FLAMES: SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE και A SENSE OF PURPOSE στα 11 ευρώ

FIVE FINGER DEATH PUNCH: THE WAY OF THE FIST και WAR IS THE ANSWER στα 10 ευρώ

NIGHTFALL: I AM JESUS και ASTRON BLACK AΝD THE THIRTY TYRANTS στα 10 ευρώ

METALLICA: DEATH MAGNETIC και S&M στα 10 ευρώ.

DEATHSTARS: TERMINATION BLISS και NIGHT ELECTRIC NIGHT στα 12 ευρώ.

MONSTER MAGNET: GREATEST HITS και MASTERMIND στα 12 ευρώ.

AMON AMARTH: TWILIGHT OF THE THUNDERGOD και SURTUR RISING(limited) στα 15 ευρώ