Ποιο είναι το καλύτερο μικρόφωνο?

Στα 2 αυτά άρθρα θα βρείτε λεπτομερείς αναλύσεις που αφορούν:

Μικρόφωνα (περιγραφή):

Χαρακτηριστικά Μικροφώνων: