-Άμα τα βγάζεις 2 ώρες πριν την έναρξη της μέρας 25? το ένα τι να πουλήσεις. :slight_smile: