Πωλίται ηλεκτρονικός μετρονόμος!

Πωλίτε ηλεκτρονικός μετρονόμος musedo στα 10 ?!:slight_smile:

αυτός ακριβώς εδώ είναι:

κανείς;

8 ?!!!