Αλλαγή Ταχύτητας τραγουδιού και τονικότητας

Video που μόλις ανέβασα που περιγράφει:
Αλλαγή τονικότητας σε audio clip με Pitch Shifting και κατόπιν Pitch Shifting και ταυτόχρονα Speed Changing
http://www.youtube.com/watch?v=t7PVoIaoLmU
Πολύ Χρήσιμο όταν πχ θέλω να μάθω ένα κομμάτι instrumental και ειδικά ένα ταξίμ ή μια εισαγωγή σε μια συγκεκριμένη τονικότητα διαφορετική όμως απ’ αυτή που κυκλοφορεί το τραγούδι στα CDs στο εμπόριο ή απ? αυτή που έχουν διάφοροι τραγουδιστές ανεβασμένο στο YouTube ή το σπουδαιότερο με χαμηλότερη κατά βούληση ταχύτητα ώστε να εκπαιδευτώ ταχύτερα.

Σημείωση: Αν πρόκειται για ??τρανσπορτάρισμα?? φωνής πάνω ή κάτω από 2 ημιτόνια η φωνή αλλοιώνεται (πχ η ανδρική μπορεί να μοιάζει γυναικεία ή παιδική?.). Δείτε το εδώ στο χρόνο 0:10 από Cm σε Fm: