Φορητοί ενισχυτές κιθάρας

Φορητοί ενισχυτές κιθάρας αλλά και χρήση σαν φορητό ΡΑ:

Περιγράφονται τα μοντέλα:

Πλήρης περιγραφή και φωτογραφίες στην ??περιγραφή του Youtube??