Βινύλια πρός πώληση

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

Ανταλλαγές δεν με ενδιαφέρουν

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
 3. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 4. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 5. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 6. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 7. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 8. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 9. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 10. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro
 11. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 12. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 13. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 14. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 15. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 15 euro
 16. ENDSTILLE - Frühlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 15 euro
 18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 19. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 15 euro
 20. ENDSTILLE - Verführer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 15 euro
 21. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
 22. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 23. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 25. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 26. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 27. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.300, NTR011 , 2010] 12 euro
 28. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 29. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 30. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 31. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
 32. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
 33. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 34. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 25 euro
 35. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 36. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 20 euro
 37. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 38. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
 39. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
 40. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ 120 euro

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
 2. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro
 3. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
 4. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 5. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 6. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro
 7. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 8. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

bump !!!

++++++++

bump!!!

Πουλήθηκε το :

 • BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro

Και προσθέτω το παρακάτω :

IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] Near Mint 15 euro

up!!!

Με κόκκινο ότι έχει πουληθει !!

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[U][B]Ανταλλαγές δεν με ενδιαφέρουν [/B][/U]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro [/COLOR]
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]10. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro [/COLOR]
 9. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 10. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 11. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 12. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 13. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 15 euro
 14. ENDSTILLE - Frühlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 15 euro
 15. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 15 euro
 16. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 15 euro
 18. ENDSTILLE - Verführer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 15 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
 20. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 21. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro
 22. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 23. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 25. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.300, NTR011 , 2010] 12 euro
 26. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 27. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 28. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 29. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
 30. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
 31. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 32. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 25 euro
 33. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 34. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 20 euro
 35. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 36. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
 37. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
 38. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991][B] STRONG VG++[/B] OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
 2. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro
 3. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
 4. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 5. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 6. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro
 7. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 8. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

UP!!!

up!!!

Πουλήθηκε το :

 • NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009]

Προσθέτω και αυτό :

 • GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro

Οπότε η λίστα έχει ώς εξής :
[COLOR="#FF0000"]
[Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[U][B] Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο το συγκεκριμμένο 7"EP :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το lyric sheet !! ] [/B][/U]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro [/COLOR]
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]10. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro [/COLOR]
 9. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 10. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 11. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 12. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 13. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 15 euro
 14. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 15 euro
 15. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 15 euro
 16. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 15 euro
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 15 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
 20. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 21. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro
 22. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 23. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 25. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 26. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 27. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 28. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 29. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 30. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 31. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro [/COLOR]
 32. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 33. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 25 euro
 34. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 35. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 20 euro
 36. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 37. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991][B] STRONG VG++[/B] OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
 2. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro
 3. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
 4. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 5. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 6. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro
 7. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 8. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

UP!!!

up!!!

[COLOR="#FF0000"][Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[B][U]
Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο το συγκεκριμμένο 7"EP :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το lyric sheet !! ][/U][/B]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 9. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro[/COLOR]
 10. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 11. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 12. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 13. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 14. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 12 euro
 15. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 12 euro
 16. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 1 euro[/COLOR]
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 12 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
 20. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 21. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro
 22. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 23. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 25. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 26. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 27. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 28. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 29. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 30. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 31. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
  [/COLOR]35. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 32. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 20 euro
 33. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 34. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 15 euro
 35. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 36. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
  [COLOR="#FF0000"]02. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro[/COLOR]
 2. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
  [COLOR="#FF0000"]04. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 3. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 4. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro[/COLOR]
 5. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 6. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

[B][FONT=Arial Black][SIZE=3]Και αρκετά ακόμη εδώ :

http://www.discogs.com/seller/revokation[/SIZE][/FONT][/B]

[COLOR="#FF0000"][Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[B][U]
Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο το συγκεκριμμένο 7"EP :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το lyric sheet !! ][/U][/B]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 9. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro[/COLOR]
 10. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 11. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 12. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 13. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 14. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 12 euro
 15. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 12 euro
 16. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 1 euro[/COLOR]
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 12 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]22. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 20. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro[/COLOR]
 21. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 22. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 23. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 25. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 26. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 27. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 28. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 29. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 30. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
  [/COLOR]35. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 31. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 20 euro
 32. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 33. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 15 euro
 34. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 35. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
  [COLOR="#FF0000"]02. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro[/COLOR]
 2. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
  [COLOR="#FF0000"]04. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 3. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 4. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro[/COLOR]
 5. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 6. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

[B][FONT=Arial Black][SIZE=3]Και αρκετά ακόμη εδώ :

http://www.discogs.com/seller/revokation[/SIZE][/FONT][/B]

[COLOR="#FF0000"][Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[B][U]
Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο το συγκεκριμμένο 7"EP :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το lyric sheet !! ][/U][/B]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 9. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro[/COLOR]
 10. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 11. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 12. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 13. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 14. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 12 euro
 15. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 12 euro
 16. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 1 euro[/COLOR]
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 12 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]22. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 20. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro[/COLOR]
 21. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 22. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 23. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 25. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 26. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 27. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 28. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 29. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 30. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
  [/COLOR]35. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 31. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 20 euro
 32. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 33. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 15 euro
 34. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 35. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
  [COLOR="#FF0000"]02. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro[/COLOR]
 2. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
  [COLOR="#FF0000"]04. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 3. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 4. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro[/COLOR]
 5. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 6. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

[B][FONT=Arial Black][SIZE=3]Και αρκετά ακόμη εδώ :

http://www.discogs.com/seller/revokation[/SIZE][/FONT][/B]

Ψαχνω σε βινυλιο τα

Lethal Programmed, Scarlet Rayne Theater Humanitarium, Black Sabbath Black Sabbath

Δεν έχω κάτι από αυτά που ψάχνεις…

[COLOR="#FF0000"][Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[B][U]
Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο τα συγκεκριμμένα :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World 7"EP [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το extra insert!! ]
 • Aethyrvorous - S/t Demo Tape [/U][/B]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 9. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro[/COLOR]
 10. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 11. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 12. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 13. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 14. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 12 euro
 15. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 12 euro
 16. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 1 euro[/COLOR]
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 12 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]22. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 20. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro[/COLOR]
 21. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 22. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 23. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 25. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 26. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 27. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 28. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 29. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 30. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
  [/COLOR]35. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 31. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 20 euro
 32. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 33. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 15 euro
 34. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 35. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
  [COLOR="#FF0000"]02. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro[/COLOR]
 2. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 20 euro
  [COLOR="#FF0000"]04. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 3. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 4. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro[/COLOR]
 5. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 6. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

[B][FONT=Arial Black][SIZE=3]Και αρκετά ακόμη εδώ :

http://www.discogs.com/seller/revokation[/SIZE][/FONT][/B]

[COLOR="#FF0000"][Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[B][U]
Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο τα συγκεκριμμένα :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World 7"EP [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το extra insert!! ]
 • Aethyrvorous - S/t Demo Tape [/U][/B]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 9. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro[/COLOR]
 10. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 11. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 12. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 13. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 14. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 12 euro
 15. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 12 euro
 16. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 1 euro[/COLOR]
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 12 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]22. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 20. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro[/COLOR]
 21. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 22. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 23. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 25. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 26. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 27. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 28. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 29. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 30. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
  [/COLOR]35. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 31. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 20 euro
 32. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 33. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 15 euro
 34. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 35. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
  [COLOR="#FF0000"]02. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro[/COLOR]
 2. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 15 euro
  [COLOR="#FF0000"]04. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 3. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 4. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro[/COLOR]
 5. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 6. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

[B][FONT=Arial Black][SIZE=3]Και αρκετά ακόμη εδώ :

http://www.discogs.com/seller/revokation[/SIZE][/FONT][/B]

[COLOR="#FF0000"][Με κόκκινο ότι έχει πουληθεί !!][/COLOR]

Τα περισσότερα από τα παρακάτω είναι σε Near Mint κατάσταση, εκτός από εκεί που επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα p.m. - ευχαριστώ.

[B][U]
Για ανταλλαγή (ή και αγορά) , ψάχνω μόνο τα συγκεκριμμένα :

 • SHUB NIGGURATH - Blasphemies Of Nether World 7"EP [πρέπει οπωσδήποτε να έχει και το extra insert!! ]
 • Aethyrvorous - S/t Demo Tape [/U][/B]

LP & 12" :

 1. ANTEDILUVIAN - λόγος [Splatter vinyl lim.100, ANTI-GOTH 239,2013 ] 20 euro
 2. ASCENSION - Fire And Faith [Red vinyl, 2010] 10 euro
  [COLOR="#FF0000"]03. AUSTERE - To Lay Like Old Ashes [Orange Wth Black Swirl lim.250,EISEN036, 2009] 30 euro
 3. AUSTERE - Only The Wind Remembers [lim.500, F.O.T.A. MLP 002, 2008] 10 euro
 4. AUSTERE - Withering Illusions And Desolation [lim.500, F.O.T.A. LP010, 2007] 10 euro
 5. AUSTERE / ISOLATION - Bleak… DLP [Gold/Black vinyl, Eisen 052, 2010] 20 euro
 6. BAPTISM - The Beherial Midnight [lim.500, NH-021,2002] 50 euro
 7. BAPTISM - Wisdom & Hate [lim.300, NH-036/LP, 2004] 50 euro
 8. BAPTISM - Morbid Wings Of Sathanas [NH-042 , 2006] 30 euro
 9. BAPTISM - Grim Arts Of Melancholy[lim.666, NH-054,2009] 25 euro[/COLOR]
 10. BLODSRIT - The World Of Light Has Finally Dried [lim.500, UER023,2008] 10 euro
 11. BLODSRIT - Hinterland [lim.500, UER019, 2008] 10 euro
 12. DEATH KARMA - A Life Not Worth Living [lim.300, IBP 156 , 2013] 10 euro
 13. DEATHRONATION - Exorchrism [IBP 128, 2012] 10 euro
 14. ENDSTILLE - Operation Wintersturm [lim.300, RRLP 135, 2008] 12 euro
 15. ENDSTILLE - Fruhlingserwachen [lim.300,RRLP 134, 2008] 12 euro
 16. ENDSTILLE - Dominanz [lim.300, RRLP 133 , 2008] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]18. ENDSTILLE - Navigator [lim.300, RRLP 132, 2005] 15 euro
 17. ENDSTILLE - Endstilles Reich [lim.300, RRLP 126, 2007] 1 euro[/COLOR]
 18. ENDSTILLE - Verfuhrer [lim.300, RRLP 162 , 2009] 12 euro
 19. FUNERAL MIST - Devilry [NED 009, 2005] 30 euro
  [COLOR="#FF0000"]22. FUNERAL MIST - Maranatha DLP [NED 014, 2005] 25 euro
 20. FESTER (Nor) - Silence [IBP 107, 2011] 10 euro[/COLOR]
 21. GLORIOR BELLI - Ô Laudate Dominvs [AC 004 , 2005] 20 euro
 22. GLORIOR BELLI - Manifesting The Raging Beast [lim.1000, sunn81, 2007] 10 euro
 23. GLORIOR BELLI - Meet Us At The Southern Sign [lim.400, Blut & Eisen Productions , 2010] 10 euro
 24. GLORIOR BELLI / CREEPING - Rites Of Spiritual Death [lim.50 with sticker & poster, NTR011 , 2010] 15 euro
 25. GORGOROTH - Under The Sign Of Hell [BOBV043LP, 2005] 10 euro
 26. IMPIETY - Asateerul Awaleen [lim.500, ARlp018, 2005] VG++/VG+ [media/cover] 15 euro
 27. IMPIETY - Funeralight… [lim.500, ARmlp006,] 15 euro
 28. LITURGY - Immortal Life [lim.300, INFL3 , 2008] 10 euro
 29. LITURGY - Renihilation [SPIN031, 2009] 12 euro
 30. MALCUIDANT - L’Hymne De La Ghilde [lim.250, Dia 004, 2006] 12 euro
  [COLOR="#FF0000"]34. MEGADETH - Countdown To Extinction [798531 1, GREEK EDITION, 1992] 25 euro
  [/COLOR]35. NARGAROTH - Herbstleyd D-PICLP [NC 026,2005] VG++/VG [media/cover] Cover has some split seams from bad packaging. 15 euro
 31. NARGAROTH - Black Metal Ist Krieg DLP [151/200 - Green vinyl, NC 043, 2010] 20 euro
 32. NARGAROTH - Prosatanica Shooting Angels [27/200 - Pink Splatter, NC 081, 2010] 12 euro
 33. NARGAROTH - Jahreszeiten DLP [67/100 - Red Splatter, NC 153, 2010] 15 euro
 34. QUEENSRYCHE - Rage For Order [064 24 0579 1, 1986] EX+/EX+ [media/cover] 8 euro
 35. NYKTALGIA - Nyktalgia [lim.300, Blut & Eisen Productions , 2005] 50 euro
  [COLOR="#FF0000"]41. NYKTALGIA - Peisithanatos [lim.250 - Gold vinyl, Blut & Eisen Productions , 2009] 20 euro
  [/COLOR]42. SEPTIC FLESH - Temple Of The Lost Race - ORIGINAL WITH LYRIC SHEET, NOT THE RECENT BOOTLEG!!! [BPR-005, 1991] STRONG VG++ OFFER !!

7" :

 1. ASH POOL - Cremation Is Irreversible [lim.355, OCSR 014, 2012] 5 euro
  [COLOR="#FF0000"]02. EXORCISM - Demonic Inheritance [lim.300, hells ep051 , 2011] 5 euro[/COLOR]
 2. HOODED MENACE - Necrotic Monuments [lim.100 - clear vinyl, RR1094-1 , 2012] 15 euro
  [COLOR="#FF0000"]04. MORBODISAD - Bajo El Egendro Del Crucificado [ONSLAUGHT 001, 2002] 8 euro
 3. NERKROTH ‎? Eterno Ritual Negro [lim.300 + patch, Necro 018, 2008] 3 euro
 4. NOCTURNAL DEPRESSION / KAISERREICH - Split [lim.400, Wotanstahl Klangschmiede, 2010] 3 euro[/COLOR]
 5. REVOKATION - Reincarnated Souls Of Hell [lim.550, NWR 008, 2003] 10 euro
 6. DISMA / CONVULSE - Days Of Death [lim.500 - Orange/Black Swirl , DOOM120EP1, 2013] 8 euro

Φωτογραφίες για τα περισσότερα :


http://imageshack.com/a/img849/9608/c0p7.jpg
http://imageshack.com/a/img812/1977/jgc6.jpg
http://imageshack.com/a/img89/5120/2zp7.jpg

[B][FONT=Arial Black][SIZE=3]Και αρκετά ακόμη εδώ :

http://www.discogs.com/seller/revokation[/SIZE][/FONT][/B]