ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

…για ανταλλαγή…

SADDOLLS-ABOUT DARKNESS
ANATHEMA-A NATURAL DISASTER
SHADE EMPIRE-OMEGA ARCANE
DEAFHEAVEN-SUNBATHER
ANTIMATTER-FEAR OF UNIQUE IDENTITY

Κάποιος, κάτι;