ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!

KILLSWITCH ENGAGE-THE END OF HEARTACHE
POETS OF THE FALL-TWILIGHT THEATER
THE BEST OF THE DOORS
QUEENS OF THE STONE AGE-…LIKE CLOCKWORK
STONE SOUR-THE HOUSE OF GOLD & BONES (PART 1& 2)
BLOODY HAMMERS-SPIRITUAL RELICS
ANTIMATTER-FEAR OF A UNIQUE IDENTITY
SHADE EMPIRE-OMEGA ARCANE
SEMEN OF THE SUN-THOSE PILLS

Και για αγορά αλλά και για ανταλλαγή.