Κινητό

Παίζει κανένα κινητό που να μην χρειάζεστε για λίγο καιρό μέχρι να πάρω καινούργιο?

Επίσης, παίζει κανα σμαρτφον μεταχειρισμένο με κανά 30άρι?