Ιδιαίτερα Πιάνου, Αρμονίου & Θεωρητικών Μουσικής

Αριστούχος απόφοιτος Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών του Ωδείου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Παιδαγωγική της Μουσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου, αρμονίου και θεωρητικών της μουσικής (θεωρία, αρμονία, σολφέζ, ακουστικά κ.τ.λ.). Ρεπερτόριο κλασσικό και σύγχρονο, προσαρμόσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του μαθητή. Τα μαθήματα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή και κατ’ οίκον. Κατάλληλα για όλα τα επίπεδα και ηλικίες, προετοιμασία μαθητών για κατάταξη σε ωδεία και για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Περιοχή Αθήνα & Προάστια. 6946272325, ellikaiki@gmail.com