Πωλούνται

1)“Σενάρια παιχνίδι για ερωτευμένους”

Το εξώφυλλο είναι ταλεπωριμένο αλλά όλα μέσα είναι απείραχτα με τις ζελατίνες τους

7 E

  1. Σετ Σφραγίδας μάρκα shiny stamp tου 97 (μοντέλο s-600) σφραγισμένο 10 Ε

για photoz pm

  1. http://www.shinystamp.com/catalog/g_diy4.htm