Πακέτο όλα 55 ευρώ

Πωλούνται cd μεταχειρισμένα σε εξαιρετική κατάσταση:
AC DC BACK IN BLACK 5 ευρώ,
HAMMERFALL CRIMSON THUNDER digipack 6 ευρώ,
HAMMERFALL CHAPTER V digipack 6 ευρώ
JAG PANZER AMPLE DESTRUCTION/TYRANTS 15 ευρώ,
MANOWAR KINGS OF METAL 3 ευρώ,
PARADISE LOST ONE SECOND 4 ευρώ,
RHAPSODY POWER OF THE DRAGONFLAME 5 ευρώ,

Επίσης cd με φθορές, αλλά παίζουν κανονικά
BON JOVI ONE WILD NIGHT 3 ευρώ,
OBITUARY THE ANTHOLOGY 3 ευρώ,
SLAYER SHOW NO MERCY 3 ευρώ

Πακέτο όλα 50 ευρώ, όχι 55 όπως λέει ο τίτλος

Πωλούνται cd μεταχειρισμένα σε εξαιρετική κατάσταση:
AC DC BACK IN BLACK 5 ευρώ,
HEAVY LOAD DEATH OR GLORY 12 ευρώ,
HELSTAR THE BURNING STAR επανέκδοση 1999 CENTURY MEDIA 10 ευρώ,
HAMMERFALL CHAPTER V digipack 6 ευρώ
JAG PANZER AMPLE DESTRUCTION/TYRANTS 15 ευρώ,
MANOWAR KINGS OF METAL 3 ευρώ,
PARADISE LOST ONE SECOND 4 ευρώ,
RHAPSODY POWER OF THE DRAGONFLAME 6 ευρώ,
SOCRATES PHOS VERTIGO DIGIPACK (ESPRESSO), 5 ευρώ
SHOCK PARIS GO FOR THE THROAT 12 ευρώ.
SEPULTURA SCHIZOPHRENIA 6 ευρώ

Επίσης cd με φθορές, αλλά παίζουν κανονικά
BON JOVI ONE WILD NIGHT 3 ευρώ,
OBITUARY THE ANTHOLOGY 3 ευρώ,
SLAYER SHOW NO MERCY 3 ευρώ

Ανανέωση δεν ισχύει πλέον το πακέτο