Μαθαίνω ζουρνά

Δικής μου κατασκευής επιστόμιο και πλαστικής τσαμπούνας καθώς και λεπτομέρειες παιξίματος https://www.youtube.com/watch?v=D95CH7Kk_CA
Λεπτομέρειες και φωτογραφίες στην ??Περιγραφή Youtube??
εφαρμόζοντας ένα φυσικό νόμο για τα πνευστά όπως δείχνω αναλυτικά?.

Εκτός από το Video μπορείτε να βρείτε τώρα όλες τις λεπτομέρειες αλλά και άλλα Video για αυτό το Παραδοσιακό μας Όργανο.
Ένα από τα παραδοσιακά μας όργανα ειδικά στις περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Μακεδονίας…