Ποιό πρέπει να έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ο ενισχυτής ή τα ηχεία ;