Εφαρμογή του ?Κινητού ΝΤΟ ? στα πνευστά

Το ?? Σχετκό Σολ- Φα ?? Λέγεται και ??Movable DO - Κινητό ΝΤΟ?? με το ??NTO?? να είναι η τονική [U]σ? οποιαδήποτε τονικότητα ματζόρε και το ??ΛΑ?? η τονική σ? οποιαδήποτε τονικότητα μινόρε.[/U]
Αυτό διευκολύνει πολύ στη φωνητική και στα πνευστά όπως : Ζουρνάς , Φλογέρα , Φυσαρμόνικα , Τρομπέτα?.