Φορητοί ενισχυτές κιθάρας ρεύματος/μπαταρίας

Δείτε ένα αναλυτικό άρθρο για φορητούς ενισχυτές κιθάρας ρεύματος/μπαταρίας: ΕΔΩ :