Κύκλος των 5ων για κιθάρα και πνευστά

12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ 5ων :
Ιδιαίτερα χρήσιμες , όπως τις εφαρμόζω εγώ, για κιθάρα και φυσαρμόνικα