Κούρδισμα Εποχής Μπαρόκ:

Εφαρμογή με φλογέρα , όταν παίζει με άλλα όργανα: