Ελέγξτε την ευαισθησία της ακοής σας

Ελέγξτε την ευαισθησία της ακοής σας
Ψάχνοντας κάτι για κάποιο θέμα φωνητικής βρήκα αυτή την ιστοσελίδα που μετέφρασα τμήμα της καθώς τη βρήκα εξαιρετική

Πλήρεις πληροφορίες ΕΔΩ : http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html