Πωλούνται περιοδικά

Πωλούνται τεύχη του Βρετανικού TERRORIZER 94-118 και 171-261 (δηλαδή μέχρι τα και τα τελευταία/τρέχοντα τεύχη).

Δώρο σε όποιον αγοράσει ποσότητα και τα CD που τα συνόδευαν.

Αν βρεθεί, θα αναρτηθεί προς πώληση σχεδόν πλήρης λίστα του METAL INVADER.

Ευχαριστώ.

up!!!