Συντήρηση και αλλαγή κουρδίσματος φυσαρμόνικας

Στο video:


περιγράφω εκτός από τη συντήρηση και αλλαγή κουρδίσματος
Συστήνω να εξασκηθείτε με την αφαίρεση μετάλλου σε αρκετά γλωσσίδια , όμως σε μια χαλασμένη ή φτηνιάρικη φυσαρμόνικα?.