Υψηλής ποιότητας καλώδιο ενισχύτη με τριπολικό βύσμα αρσενικό+θηλυκό 30ΕΥΡΩ

Υψηλής ποιότητας καλώδιο ενισχύτη με τριπολικό βύσμα (αρσενικό), υπάρχει και το θηλυκό. Αχρησιμοποίητο.