Ο Μαγνήτης εγχόρδου, ?ακούει? τις δονήσεις του καπακιού?

Το σώμα της κιθάρας συμβάλλει στον ενισχυμένο ήχο μόνο στο βαθμό που το σώμα (το καπάκι κυρίως) επηρεάζει την κίνηση των χορδών .
Έτσι τα μαγνητικά pickups τείνουν να χάνουν κάτι από την “ακουστική” πτυχή μιας ακουστικής κιθάρας. Γεγονός που σημαίνει ότι ο ήχος μιας ακουστικής κιθάρας με μαγνητικό pickup προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κίνηση των χορδών.
? Μπορεί όμως Μαγνήτης έγχορδου να λειτουργήσει σαν Piezo και σαν μικρόφωνο;;
? Υπό ποιες προϋποθέσεις ο Μαγνήτης έγχορδου, μπορεί να ??ακούει?? τις δονήσεις του καπακιού του ;
? Μπορεί η δόνηση της πλαστικής χορδής κλασσικής κιθάρας να αλλάξει το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη … . ??
Στο άμεσο μέλλον περισσότερες πληροφορίες σε ειδικό άρθρο…