Υψηλής ποιότητας καλώδιο ενισχύτη με τριπολικό βύσμα 30?

Υψηλής ποιότητας καλώδιο ενισχύτη με τριπολικό βύσμα (αρσενικό), υπάρχει και το θηλυκό. Αχρησιμοποίητο