Σε ποιο τραγούδι αντιστοιχεί η μελωδία;

Σε ποιο τραγούδι αντιστοιχεί το απόσπασμα των 2 μελωδιών?
Γνωρίζετε τον τίτλο των μελωδιών;

Ebm harmonic melody (22 secs):

F melody (34 secs):

Η 1η μελωδία στο τραγούδι : Moliendo Cafe