Ανταλλάσσω ή Πουλάω το

Tsjuder - Desert Northern Hell (Mint) Digipak CD

Ανταλλαγή με κάποιον απο τους παρακάτω τίτλους σε Μint ή NM κατάσταση ή πώληση 8?.

Craft - Terror Propaganda
Samael - Blood Ritual
Vlad Tepes/Belketre (split) - March to the Black Holocaust (Drakkar Productions)
Deathspell Omega ? Inquisitors Of Satan
Mayhem - De Mysteriis Dom Sathanas
Beherit - Drawing Down the Moon
Immortal - Pure Holocaust
Immortal - At the Heart of Winter
Satyricon - Nemesis Divina
Dodsferd - Death set the Beginning of my Journey
Dodsferd - Wastes of Life
Sad - Devouring the Divine
Ravencult - Temples of Torment
Leviathan - The tenth Sublevel of Suicide
Enslaved - Frost
Psychonaut 4 ? Have A Nice Trip
Aura Noir - Deep Tracts of Hell
Carpathian Forest - Shining Black Leather
Celtic Frost - To Megatherion
Bathory - The Return
Marduk - Opus Nocturne
Darkthrone - F.O.A.D.
Darkthrone - Under a Funeral Moon
Judas Iscariot - Heaven in Flames

Ίσως και κάποιο άλλο τίτλο σαν τα παραπάνω που να αξίζει και να μου διαφεύγει