Τεχνικά άρθρα που ενδιαφέρουν και μουσικούς

Πολλά από τα παρακάτω τεχνικά (εκλαϊκευμένα) θέματα πιστεύω θα βοηθήσουν και τον επαγγελματία μουσικό ή τον ερασιτέχνη μουσικό ,έστω με εγκυκλοπαιδικές τεχνικές γνώσεις ,για να μπορεί να κατανοήσει θέματα μουσικοτεχνολογίας και να υποστηρίξει τις μουσικές παραγωγές του και τα μηχανήματα της ορχήστρας του…